NIKOL - N

Bulgaria 21, Archiepiskop Prohor Okhridski Str., ground floor zh.k. Lyulin BG - 1324 Sofia
1
D 3

Обработка на води: Системи за свръхчисти води - Филтрация, микрофилтрация и ултрафилтрация на флуиди - Омекотяване, дейонизация - Обратна осмоза - UV стерилизация - Течно хлориране - Филтри активен въглен Изграждане на обекти за: - Енергетиката - Електрониката - Индустрията - Производството - Хранително-вкусовата промишленост - Винопроизводството - Безалкохолни и слабо алкохолни напитки - Фармацевтиката - Здравеопазването - Козметиката - Жилищното строителство - Хотела,ресторанта,офиса, вилата и бита

Contact

+ 359 2 827 41 77
+ 359 879 006 137
+ 359 2 827 40 89
office@www.nikol-n.com
http://www.nikol-n.com

Features