Дати на провеждане:  6 – 8 март 2019 г.
Периодичност:  Ежегодно
Поредност: 13-о издание
Място на провеждане: Интер Експо Център – София
Работно време: 10.00 - 18.00 ч.

Профил: Вододобив, тexнологии за пречистване и дистрибуция на води, строителни дейности, управление на водите за индустриални цели, канализация и пречистване на отпадни води, контролиране замърсяването на повърхностни и подпочвени води, безизкопни технологиии, ИТ услуги, контролни съоръжения за риск и  управление на наводнения, съоръжения и технологии за поддържане и почистване на плувни басейни и водоеми, техника за измерване, регулиране и анализи, технологии за добив, бутилиране и дистрибуция на питейна вода.

Целева група: Специалисти 
Организатор: Интер Експо Център
Съорганизатор: Българска асоциация по водите (БАВ)
Официален медиен партньор:  сп. "Екология и инфраструктура"

 

Единственото B2B изложение за индустриално и публично управление на водите в България промени името си на WATER TECH EXPO. Събитието ще събере за 13-и път водещи български и чуждестранни компании от 6 до 8 март 2019 г. Стремежът на организаторите Интер Експо Център и Българската асоциация по водите (БAВ) е чрез WATER TECH EXPO да предоставят на професионалистите ежегодна бизнес платформа за обмен на информация, експертиза, ноу-хау и технологии за цялостно управление на водните ресурси.

 

Акцент на изданието през 2019 г. ще бъде индустриалното използване на водите.

Българският воден сектор от години е изправен пред множество предизвикателства за своята модернизация. Изключителните предимства за финансиране по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" и въвеждането на иновативни технологии са ключови за напредъка в сектора. WATER TECH EXPO е мястото за срещи на български и чуждестранни специалисти, участващи в различни индустриални и инфраструктурни проекти във водния бранш на страната.

С паралелното провеждане на изложението и 11-ата международна конференция Булаква на актуални теми, засягащи развитието на водния сектор и привличащи многобройни представители на обществени, държавни и общински институции, организаторите информират бизнеса за възможностите за изграждане на интегрирана водна инфраструктура и модернизиране на системите за икономично потребление на водните ресурси.

WATER TECH EXPO генерира интерес от страна на фирмите за управление на водоснабдяването и водопреработката, проектанти, строителни компании, фирми от индустриалните производства, агро и хранителни бизнеси, дистрибутори, научноизследователски институти и университети, фирми за производство на енергия, регулаторни органи, публични агенции и публична администрация.

 

На 6 март ще се проведе  11-ата конференция  БУЛАКВА на тема „Европейско законодателство“.
Тя ще обхване промените в европейското законодателство във водния сектор, оперативна програма „Околна среда“, ВиК сектора.

За повече информация: https://bwa-bg.com/bwa_events/programa-bwa-2018/

 

WATER TECH EXPO 2019 ще се проведе паралелно с:

- СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА (изложение за строителна техника, машини, инструменти, изолации, строителни материали, дограми, врати, прозорци, санитарно оборудване, енергийно ефективно, екологично и функционално строителство) >> www.buildingweek.bg 

СЕКЮРИТИ ЕКСПО (изложение за всички аспекти на сигурността: пожароизвестяване, пожарогасене, видеонаблюдение, CLOUD инжинерство: IP и мрежи, IT и комуникации, контрол на достъп, биометрия, антитерористични средства, периметрова защита, защита на критична инфраструктура, алармени системи, защита на пренос на данни, Big Data, М2М услуги, оборудване на "интелигентни сгради", физическа охрана, специализирани автомобили и техника.)  >> www.securityexpo.bg

SMART LIFE EXPO (умни решения за инфраструктурата, обществените, офисните сгради и дома) >> www.smart-life-expo.bg