Зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков откри конференцията БУЛАКВА

Предизвикателстава пред водния сектор за поредна година бяха акцент на конференцията БУЛАКВА, която се организира в рамките на единственото в България изложение за водния сектор WATER TECH EXPO.

Конференцията БУЛАКВА „Вода и Енергия“ беше открита от зам.-министъра на околната среда и водите Красимир Живков. Събитието се организира от Българска асоциация по водите (БАВ), партньор на Интер Експо Център в организирането на изложението. Актуалното състояние на водите е актуална тема всяка година. В откриването на конференцията участие взе и председателят на БАВ инж. Иван Иванов.

Дискусията беше разделена на няколко сесии, които акцентираха на енергийната ефективност, водното енергийно спестяване, енергийното и ефективно управление на ВиК услуги. Енергийната ефективност на първо място е тема, която засегна изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво и енергийно развитие Ивайло Алексиев. Пайплайф България запознаха аудиторията с Рейнио-система за управление на атмосферни води. Водното и енергийно спестяване все още са изключително предизвикателство пред ВиК дружествата в България.
Caroline Greene, комуникационен мениджър на EurEau (Европейска федерация на националните асоциации по ВиК услуги) направи обзор на законодателните промени в Европа, свързани със сектора. Водещата компания в сферата на сертификацията и оценката на съответствието SGS представи своите предложения за успешен бизнес модел и промери от практиката за подобряване на системите за пречистване на водите.

Работещи устойчиви системи бяха представени от водещи фирми в бранша като Amiantit Pipe Systems, избор на машини за обезводняване на утайки, модел на канализационен проливник със самопочистващ ефект.

Иновативен подход за интегрирано управление на активи, базиран на облачна услуга, беше представен чрез опита на Гърция в използването на успешна методология и инструменти.

България и Гърция обмениха ценен опит на техническа среща WATenERgy CYCLE
Модератор на дискусията бе Анастасия Пападополу, Общински ВиК оператор на Лариса, Гърция. ВиК оператори от Гърция представиха своя опит във водоснабдителните услуги: ключови елементи при регулиране и управление. Албания също се включи с опита в решаване на предизвикателствата за спестяване на вода. Партньорите обсъдиха положението с водоснабдяването в Кипър и проблемите и решенията при водоснабдяването в Прилеп

12-то издание за конференцията и 13-то за изложението, в което се включиха над 50 водещи компании, които представиха близо 150 нови продукти и технологии за пречистване на води преди всичко в индустриалните сектори.