Започва 13-тото издание на WATER TECH EXPO с ново име и визия

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и зам.- министърът на околната среда и водите – Красимир Живков, в рамките на конференция  БУЛАКВА в 9.00 ч. на 6 март ще открият 13-ото издание на единственото в България изложение за водния сектор WATER TECH EXPO.

Те ще участват в традиционната конференция БУЛАКВА, организирана от Българската асоциация по водите. Темата през тази година е „Вода и Енергия“. Основен акцент ще бъде „Водното и енергийно спестяване“. Лекциите ще започнат с текущото състояние на водния сектор и енергийната ефективност като част решението за справяне с предизвикателствата пред управлението на водите. Водно и енергийно спестяване ще бъдат основен акцент. Участниците ще научат повече за опита на Гърция при регулиране и управление на сектора. ВиК оператори от Кипър и област Козани ще представят решенията на проблеми, пред които са били изправени. ВиК оператор на Корче, Албания също ще сподели добри практики. Най-ценно е обмяната на опит и тясното сътрудничество на България с всички съседни страни в сферата.

Във фокуса на WATER TECH EXPO 2019 са продуктите и технологиите за третиране на води в индустриалните сектори. Сред тях ключово място заемат технологиите за пречистване на водите в селското стопанство, хранително-вкусовия бранш, енергетиката, текстила, фармацията.

Във фокуса на WATER TECH EXPO тази година са продуктите и технологиите за третиране на води в индустриалните сектори. Сред тях ключово място заемат технологиите за пречистване на водите в селското стопанство, хранително-вкусовия бранш, енергетиката, текстила, фармацията. Технологиите за мониторинг и контрол, за пречистване на отпадните води претърпяват постоянно усъвършенстване, изискванията за качество се увеличават, инвестициите в сферата нарастват.

Водещи марки в решенията за водния сектор от България, Румъния, Хърватия, Италия, Австрия, Германия ще предложат нови и успешни продукти и системи. Сред тях са чуждестранните Herrenknecht, Steinzeug Keramo, Tiroler Rohre, Protok, Prominent. В WATER TECH EXPO се включват и водещите български компании в пречистването на питейни и отпадни води като Алмекс БГ, Акваком Електроникс, Прайм инженеринг, ЕнвироХеми. Те представят и решения на редица други водещи световни марки в управлението на водите. Продукти на лидерите в индустриалното пречистване на водите IWAKI Pumps, Robushi, Flygt, на помпи за всички сфери в управлението на водите Grundfos, Xylem, решения за филтрация и почистване на утайки на Leopold, Filtration Group, озонови и UV системи от Wedeco.

За първи път през 2019 година WATER TECH EXPO ще се провежда паралелно с международното изложение АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА, което от 6 до 9 март ще обедини темите жилищно, офис и индустриално строителство, строителство на сгради с обществено значение, хотелски комплекси. По същото време ще протече и единственото в България изложение за сигурност и високи технологии SECURITY EXPO.