WAM- четири десетилетия опит в пречистване на отпадъчни води

WAM GROUP ще представи за първи път в България своя опит в технологиите за пречистване на отпадъчни води. На WATER TECH EXPO специализираната публика ще се запознае с четири основни продукта на компанията. Това са компактна инсталация за предварително третиране на механични отпадъчни води, винтова преса сепаратори, машина за дозиране и съхранение на варовик, биореактор за пречистване на утайки.

Пълна предварителна обработка в едно съоръжение

WASTEMASTER TSF е компактна инсталация за предварително третиране на механични отпадъчни води. Тя предлага пълна механична предварителна обработка в едно компактно съоръжение. WASTEMASTER TSF съчетава успешно две или три функции на предварителна обработка на отпадъчните води от общински или промишлени инсталации. Процесите, които извършва са обезводняване и уплътняване на пресяти твърди отпадъци, отделяне на пясък / пeсъчинки и отстраняване на плаващи, мазни вещества.

Водата се пречиства още в канализацията

По време на процеса се отстраняват твърди вещества, пясък / песъчинки и мазна материя, които се намират в канализацията, за да се избегне претоварване на системата за третиране надолу. Отпадъчните води влизат в инсталацията и се обработват чрез разделяне с винтово сито. Впоследствие се извършва процес на утаяване и извличане на пясъка или пясъка. В модела TSF3 допълнителното устройство за обезмасляване се грижи за отстраняването на мазнини и суспендирани твърди частици, използвайки система за аерация и специален плаващ скрепер.

WAMGROUP осигурява цялостно оборудване за пречистване на отпадъчни води. Това са четири десетилетия опит и ноу-хау в технологията за пречистване на отпадъчни води и машинното проектиране.WAMGROUP означава най-съвременни решения за пречистване на отпадъчни води, които разпространяват RONCUZZI Архимедови винтови помпи, както и сита, филтри и сгъстители, оборудване за третиране на песъчинки, компактни пречистващи станции,  станции за предварително третиране, компактори и подложки от SPECO и SAVI. Освен това WAMGROUP предлага усъвършенствани системи за пречистване на агрегати и пречистване на отпадъчни води за бетонови инсталации.

Повече за всички продукти на компанията ще видите за първи път на WATER TECH EXPO 2019 в зала 4, щанд D3.