Дозиращи помпи с дистанционен мониторинг и контрол

ПроМинент Унгария ООД, чрез своя клон в София ще предложи на специализираната публика дозиращи помпи Gamma/ X и Gamma/ XL. Какво получавате?

Дозиращи помпи Gamma/ X и Gamma/ XL в система от смукателна гарнитура, клапан за противоналягане и манометър и модул за комуникация DULConneX в комплект с таблет. Къде се прилага? Това са високотехнологични приложения за дозиране на течности/химикали, където се търси висока точност, гъвкаво управление и дистанционен мониторинг и контрол на процеса. Предимствата на дозиращите помпи са изключително надеждната им конструкция и работа, дават възможност за дистанционен контрол на процеса, имат ниска консумация на енергия, клас на защита IP65 и защита от претоварване

Научете на живо по време на WATER TECH EXPO в зала 4, щанд  D4.