Внедряване на ИТ системи в ГИС средата за ютилити сектора

ИТ решението на PROTOK, което работи в ГИС средата се основава на MS SQL Server и OpenGIS стандарт.

Компанията предлага десктоп и уеб базиран ГИС интерфейс с повече от 30 специализирани модула. Те са разраработени с цел да посрещнат всички нужди на техническия персонал в комуналните компании, които управляват  общинската си инфраструктура като водоснабдяване и канализация. Цялостното решение е собствен софтуер, което означава, че няма нужда от закупуване на допълнителни лицензи на ГИС/КАД продукти.

Софтуерът на PROTOK предоставя ИТ решения за подпомагане на управлението на водоснабдителни системи, системи за отпадни води, газоразпределение, изхвърляне на отпадъци, обществено осветление, зелени площи, обществено осветление, озеленяване, гробища, телекомуникационни разпределителни кабели.

Съществуват повече от 30 софтуерни модула, специално разработени за комунални предприятия, като модул за управление на загубите на вода в съответтствие с IWA технологията, модул за свързване на ГИС и информационната система за фактуриране. Работи и модул за записи и анализи на данни от оптична инспекция на канализационни системи (CCTV), модул за инвестиционен мониторин, тестване на хидранти, модул за износ на данни към софтуер за хидравлично моделиране.

Компанията предлага цялостно интегрирано решение от един доставчик, основано на ГИС технология за цялата инфраструктура, управлявана от комуналното дружество.

Предимството на такава интегрирана система се състои в това, че няма нужда от координация между доставчиците на различен софтуер по време на поддръжката на системата. Същото е при отстраняването на всички последващи проблеми, които възникват при конкретна промяна в софтуерен модул на производител, изискващ преконфигуриране на софтуера на всички останали.

Броят на посещения на място може значително да се намали, което води до спестяване на пари и време. Работниците могат да бъдат добре подготвени преди да излязат на полето като първо прегледат данните в ГИС системата, за да определят необходимия материал, машина или работен екип. Подобни са ползите при процеса на издаване на одобрения с условия (за сервизни връзки или дизайн на проекти).

В областта на управлението на загубите на вода, такова интегрирано решение свързва пространствените данни в ГИС със системата SCADA и измерва данни (поток, налягане) и данни за фактуриране с цел наблюдение и анализ на всички налични данни и намаляване на загубите на вода.

Не пропускайте да посетите щанда B6/1 в зала 4 на PROTOK за повече информация и всички възможности на ГИС софтуера.