Монтаж на тръбопроводи в една стъпка

С уникалната технология Direct Pipe®, Herrenknecht откри нови възможности за инсталиране на тръбопроводи във всякакъв вид почви и геология. Този метод съчетава предимствата на микротунелирането и HDD технологията.

Само в една стъпка може да монтира предварително изработен тръбопровод и да се изкопае необходимата сонда. Това позволява бързо и високо икономично инсталиране на тръбопроводи с дължина над 1500 метра.

Отпечатването на краката на оборудването в пунктовете за пускане и приемане е много малко с метода Direct Pipe®. Ето защо технологията може да приложена дори в гъсто населените жилищни райони- прости, близки до повърхността пускови и приемни шахти са достатъчни. Вече не е необходимо да се изграждат дълбоки шахти. Машината за микротунелиране е възстановена в сегменти с дължина приблизително 3 метра след завършване на изкопните работи. В последна стъпка захранващите и изпускателните тръби се отстраняват от тръбопровода. Пресичането е завършено и тръбопроводът е инсталиран в една единствена стъпка.

Атака само от едната страна

С метода Direct Pipe® цялата инфраструктура на строителната площадка, включително и сглобяемият тръбопровод се намира от едната страна на кръстовището. Следователно разходите за логистика и изискванията за отпечатване на краката на приемния пункт са минимални. Затова технологията е идеална за изграждане на т.н морски излази (депа), където тръбопроводът се монтира директно от сушата към открити води. След достигане на планираното разстояние машината се изважда от морското дъно или от речното легло.

Повече за предимствата на технологията ще научите на WATER TECH EXPO в зала 4, щанд D2.