Напълно автоматична инсталация за производство на ултрачиста вода

EDI – инсталация за електродейонизация е напълно автоматична инсталация за производство на ултрачиста вода, която ще представи ХИДРО-ХИКС-БЪЛГАРИЯ. Тя работи с  контролер с цветен сензорен дисплей - Siemens SIMATIC. 

Системата е приложима в лаборатории, фармация, медицина, производство на козметични продукти, производство на електронни платки и компоненти, машиностроене и ХВП.

Сред предимствата на инсталацията са непрекъснат процес за производство на ултрачиста вода под 0,1 µS/cm, без използване на химикали и консумативи. Електродейнизацията е екологичен, компактен и икономически издържан метод за получаване на висококачествена вода. 

ХИДРО-ХИКС-БЪЛГАРИЯ  ООД извършва внос, дистрибуция, шеф-монтаж, пълна инженерингова и консултантска дейност, сервиз и обучение в областта на водообработката за енергийния сектор, промишленост, хранителна индустрия, хотелиерство, фармация, болници и битовия сектор.

Фирменото портфолио покрива широк диапазон в сферата на обработката на води филтриране, омекотяване, дехлориране, декарбонизация,обратна осмоза, деминерализация, UV-дезинфекция, инсталации за премахване на нитрати, сулфати, метални йони и органика. Освен инсталации се предлагат и химикали зa почистване и защита на отоплителни, охладителни и климатични инсталации от корозия, котлен камък, биообраствания и бактерии.

Производствените дейности се осъществяват в собствена производствена база в гр.Пловдив.


Всички нови предложения на компанията може да видите от 6 до 8 март на WATER TECH EXPO в зала 4, щанд В5.