Магнитно-индуктивен разходомер от Коболд

Сред новостите на Коболд по време на Вода София 2018 е магнитно-индуктивен разходомер. Версия Stainless steel design разполага с 2 програмируеми изхода, измерва разход и температура, работи с функции „Мониторинг“, „Контрол“ и „Дозиране“. 

Сред функциите на уреда са още двупосочно мерене, има общ + частичен брояч (тотализатори), цветен TFT-дисплей със завъртане на 90º, грешка на измерване до 0,8 % от изм.стойност + 0,5 % от обхвата

Уредът е с 4 бутони за програмиране ‘’Optical touch keys’’, прави присъединяване ½’’, ¾’’ или 1’’.

Магнитно-индуктивният разходомер прави измерване и мониторинг на ниски и средни дебити на проводими течности в затворени тръби, включително измерване и на тяхната температура. Допълнителната функция дозиране позволява определянето на предварително зададени водни  количества.

Предложеният разходомер е компактен прибор с монтажна дължина 108 mm, малки размери, ниска цена (Low cost) и много здрава конструкция (All metal design, Stainless steel). Грешката на измерване не зависи от параметрите на измерваната среда (плътност, вискозитет и температура), а бутоните за програмиране са оптични и позволяват работа дори и с ръкавици. Този прибор има произволно работно положение (Rotatable display) и посока на флуида (Bi-directional flow) и може да се използва за проводими течности с работно налягане до 16 бара и температура до 70º. 

 Повече информация може да получите по време на изложението в зала 1, щанд B14.