Полагане на тръбопровод в една стъпка oт Herrenknecht  

 

С уникалната технология Direct Pipe®, Herrenknecht откри нови възможности за прокарване на тръбопроводи във всякакви геоложки условия. Този метод съчетава предимствата на микротунелирането и HDD технологията.

Само с една стъпка може да се положи предварително изработен тръбопровод и едновременно с това да се изкопае необходимият отвор. Това позволява бърза и високоикономична инсталация на тръбопроводи с дължина над 1500 метра.

В гъсто населени райони без дълбоки изкопи

Площта на оборудването в началната и крайната точка е много малка с метода Direct Pipe®. Следователно технологията може да бъде приложена дори и в гъсто населените жилищни райони - достатъчни са обикновени, близки до повърхността отвори на началната и крайната точка. Вече не е необходимо да се строят дълбоки изкопи. След приключване на изкопните работи машината за микротунелиране се изважда  на сегменти с дължина приблизително 3 метра. Като последен етап от тръбопровода се отстраняват захранващите и изпускателни тръби. Подземният тунел е завършен и тръбопроводът е инсталиран в една стъпка.

Напредва се само от една страна

С метода Direct Pipe® цялата инфраструктура на обекта, включително предварително изработения тръбопровод, се намира от едната страна на тунела. Следователно разходите за логистика и изискванията за площ в крайната точка са минимални. Така че тази технология е идеална и за изграждане на т.нар. "морско заустване" (земно заустване) – при което тръбопроводът се инсталира директно от континенталната част към откритата водна повърхност. След достигането на планираното разстояние машината се изважда от дъното на морето или на езерото.

Повече за уникалната технология на компанията може да научите в зала 1, щанд D1.