Обработване на водата с филтрите и станциите на компания Филтър

Предложенията на EUROWATER и FILTERNOX за обработване и пречистване на водата ще бъдат показани от компания Филтър.

В портфолиото на EUROWATER попадат омекотителни станции, процеси за обратна осмоза, дезинфекция с озон, химикали, UV, напорни филтри за механична филтрация. Освен това производителят предлага желязоочистка, филтър с активен въглен, деаератори (термичен, мембранен, вакуумен), йонообменни колони и ръкавни филтри.

Филтър предлага и богатство от предложения на FILTERNOX в сферата на автоматичните самопочистващи се филтри за механична филтрация.

Продуктите на Филтър ще откриете в зала 1, щанд C7a.