Цялостни решения за производство на топлинна и електрическа енергия

Предлагайки цялостни решения за производство на топлинна и електрическа енергия, компания Филтър ще предостави богата информация за доставката на енергийно оборудване, която осъществява.

Фирмата предлага допълнително оборудване, сухи охладители, пластинчати топлообменици, топлообменици за димни газове, оборудване за биогаз третиране, окси катализатори и други. Машините са приложими при различните типове производства, електрическите централи, общинските обекти, химическата индустрия, водните процеси.

Помагайки на своите клиенти в намирането на най-ефективните решения за използване на наличните им ресурс и мощности, компанията проучва, проектира, доставя и пуска в експлоатация високоефективно оборудване, съобразно индивидуалните нужди и спецификите на проекта.

Предложенията на Филтър ще откриете в зала 1, щанд C7a.