Повишаване на енергийната ефективност с продуктите на компания Филтър

Компания Филтър ще представи продуктите на Clayton, Autoflame, ICI Caldaie и Bosch. Предназначени за повишаване на енергийната ефективност те снижават разхода на горивото и нивото на вредните емисии.

Филтър предлага многообразие от парогенератори, управления и автоматика за подобряването на горелки, както и парни и водогрейни котли, утилизатори на димни газове и автоматика.

Охладителни кули

В продуктовите предложения фигурират и SPX COOLING TECHNOLOGIES. Включващи охладителни кули, флуидни охладители и изпарителни кондензатори, те намират широко приложение в индустрията и ОВиК инсталациите, създавайки висока енергийна ефективност при високи нива на пестене на вода.

Използването на продуктите, които фирмата предлага води до ефективното усвояване на отпадната топлина. Предложенията на Филтър ще откриете в зала 1, щанд C7a.