Изложението ВОДА СОФИЯ ще се проведе за 12-и път от 27 до 29 март 2018 г.

Събитието е утвърдена платформа за срещи на български и чуждестранни специалисти, участващи в големи структурни проекти в страната.

Най-сериозен ресурс по програмен период 2014 - 2020 г. на Оперативна програма "Околна среда" е съсредоточен във ВиК проектите, както заяви ръководителят на програмата Цонка Дрянкова по време на Седмия дискусионен форум „Строителството през 2018 г. – перспективи и предизвикателства“.

Общият бюджет, насочен към изграждане на ВиК инфраструктура, е 2,3 млрд. лв., като до момента за обявени 11 процедури за обща стойност над 881 млн. лв.

"Подходът в този програмен период е доста по-различен. Това е свързано и с промяна в нормативната уредба, с консолидиране на ВиК операторите на регионален принцип, както и с въвеждането на подобрени бизнес модели във ВиК операторите, като нови бенефициенти по програмата", обясни г-жа Дрянкова.