ВОДА СОФИЯ – още една стъпка напред за по-чиста индустрия

ВОДА СОФИЯ показа решения за водния бранш и решения за обработка на течности в голям диапазон индустриални производства. 

Представени бяха услуги за проектиране, изграждане и експлоатация на съоръжения, техническо управление, поддръжка и обучение.
Бяха демонстрирани технологии, предназначени за общините, но и такива, достъпни  за частни домакинства.
Многообразието от решения представиха над 50 фирми - представители и дистрибутори на световни производители на най-голямото изложение за водния сектор у нас ВОДА СОФИЯ.
Бяха демонстрирани най-нови продукти директно от производители  от Австрия, Германия, Италия, Испания, Полша, Румъния, Турция, както и от дистрибутори в България.

Синя кръгова икономика                                                                                                          

Приоритетите, перспективите и изискванията пред ВиК отрасъла за по-ефективна работа бе акцент и на 9-ата конференция БУЛАКВА на тема „Синя кръгова икономика“. Организираният от Българската асоциация по водите форум предложи разнообразие от модерни технологии при пречистването на води в индустрията, обществения сектор и бита. "В кръговата икономика продуктите и материалите имат по-дълъг жизнен цикъл и генерират по-голяма стойност, намаляват се отпадъците, оптимизира се използването на ресурси, чрез модели за рециклиране", обясни министърът на икономиката Теодор Седларски при откриването на конференцията. Министърът на околната среда Ирина Костова обърна внимание на най-добрите решения за по-ефективното ползване на природните ресурси.
Напредъкът при технологиите, отразен и в съпътстващата програма на ВОДА СОФИЯ, направи още една крачка напред в търсенето на най-добрите решения за водния сектор.

Силата на засмукване

Двадесет и шест тонен вакуумен багер бе сред атракциите на изложението и впечатли не само специалистите на ВиК операторите. Багерът CAPBORA на Cappellotto Spa, ефективна и красива машина, събира и транспортира твърди и течни отпадъци, фракции, камъни, чакъл, пясък. Обемът на багера е 10 000 литра, а мощността на товарене (засмукване) от 9,6 м3/час. Машината е с повдигащ механизъм на контейнера за бързо разтоварване с повдигане до височина от 2,5 метра и водна система под налягане за почистване и втечняване на твърди наслагвания.

Ефективност на изпомпване

На изложението бе показано изключително разноообразие на помпи и системи за изпомпване, решения за повишаване на налягането. Сред експонатите можеше да се видят  Shakti помпи - от световен производител на енергоефективни, потопяеми помпи, Grundfos помпи, с широка гама  в различни сфери –  отопление и климатизация, водоснабдяване от сондажи, битово водоснабдяване, производство на пара.
Продуктовата палитра на Zehnder Pumpen се простира от малките потопяеми помпи през различни видове градински помпи, помпи за мръсни и отпадъчни води, битови автомати, сондажни помпи. Дренажните помпи Grindex  за  обезводняване могат да се справят с вода, която съдържа абразивни частици, и могат да работят на сухо без проблеми.

Качеството на пречистване

Модерните решения за индустрията и бита изобилстваха на тазгодишното издание на ВОДА СОФИЯ.  Бизнесът показа разнообразие от цялостни решения за управление на водата - от снабдяването с питейна вода, през водоподготовка за индустриални нужди, стопанисването на дъждовната вода, отвеждането на отпадъчни води и пречистването им. Най-добрата малка пречиствателна станция, инсталирана над 50 000 пъти в световен мащаб, предизвика засилен интерес сред публиката с иновативната технология за отдалечено управление и самостоятелна работа на съоръжението. Мобилно е, във формата на контейнер и достъпно за домакинства, общини, търговията и индустрията. Сред многообразието бе представена усъвършенствана комбинирана технология за пречистване с активна утайка - опростена, автоматизирана, с нисък разход на енергия. Демонстрирана бе и най-добрата патентована мембранна технология за пречистване в световен мащаб.

Чистотата на филтриране

На ВОДА СОФИЯ посетителите видяха пълна гама от мултимедийни филтри, които отстраняват неорганични замърсители като желязо, манган, арсен, никел, живак и др. Селективната филтрация е мощен процес, който често се прилага при предварителна обработка при други технологии, като обезсоляване с обратна осмоза.
Част от компаниите обърнаха внимание на системите за пречистване в дома. Уред
с 5-степенна филтърна система осигурява пречистване на водата  чрез ефективно отстраняване на всички опасни замърсители. Автоматизирана и практична, системата
е икономически най-доброто решение за ежедневно осигуряване на здравословна вода за дома и офиса.

11-ото международно изложение ВОДА СОФИЯ се проведе паралелно с изложението за индустриални машини и оборудване MachTech&InnoTech Expo. Това разшири палитрата от технологии и решения, което бе от взаимна полза за много от участниците в столичния изложбен комплекс. В рамките на двете изложения се включиха  много фирми за измервателна техника и контрол, чиято дейност е от изключително значение за развитие на всички сектори на промишлеността.

Събитията се планират паралелно и през 2018 г. в дните от 27 до 29 март.