HYDRO-X-BULGARIA

Bulgaria 4004 Plovdiv, 168G, Komatevsko shaussee Str.
4
B 7

„ХИДРО-ХИКС-БЪЛГАРИЯ“  ООД извършва внос, дистрибуция, шеф-монтаж, пълна инженерингова и консултантска дейност, сервиз и обучение в областта на водообработката за енергийния сектор, промишленост, хранителна индустрия, хотелиерство, фармация, болници и битовия сектор.

Фирменото портфолио покрива широк диапазон в сферата на обработката на води:

  • Филтруване
  • Омекотяване
  • Дехлориране
  • Декарбонизация
  • Обратна осмоза
  • Деминерализация
  • UV – дезинфекция
  • Инсталации за премахване на нитрати, нитрити, сулфати, метални йони и органика
  • Деаератори и Топлообменници

 

Освен инсталации се предлагат и химикали зa почистване и защита на отоплителни, охладителни и климатични инсталации от корозия, котлен камък, биообраствания и бактерии.

Производствените дейности се осъществяват в собствена производствена база в гр.Пловдив. Дружеството разполага с високо квалифициран персонал, доказал качествата си през годините във всички изпълнявани дейности. 

Контакти

+ 359 032 677 394
+ 359 032 677 395
office@hydro-x-bg.com
www.hydro-x-bg.com

Features