ECOSOL BULGARIA Jsc.

Bulgaria 1151 Sofia, Lozen, 127 g, Saedinenie Str.
4
C 11

ЕКОСОЛ България АД предлага цялостни екологични и високотехнологични решения, свързани с потребностите както на общински, така и на частни компании. Нашите продукти намират приложение в дейности като: почистване и поддръжка на градското пространство, сметосъбиране и извозване, сепариране, рециклиране и компостиране на отпадъци, машини за експлоатация на депа, кранове, багери и други.

Ние сме партньори със световните лидери в тези области, което гарантира качеството и надеждността на предлаганите продукти. Сред нашите партньори са компании като:

HAKO -  Германия - Почистваща техника и универсални почистващи машини;

ISOLI -  Италия - Телескопични и артикулиращи вишки;

PM – Италия - Поизводство на кранови уредби и „паяци”

TISAN – Турция - сметосъбиране и извозване;

Negri – Италия - дробилки, шредери;

GLUTTON – Белгия - Електрически вакуумно - почистващи машини;

ZAGO – Италия - Компостообръчащи, миксери, смесители;

DOPPSTADT – Германия - Стационарни и мобилни машини за сепариране, компостиране, обработка на битови отпадъци и производство на биомаса;

Машини за експлоатация на сметища и депа за отпадъци;

И много други.

Контакти

+359 885 502 896м +359 885 188 992
office@ecosol.bg
www.ecosol.bg

Features