STEINZEUG-KERAMO N.V.

Belgium Paalsteenstraat 36 3500 Hasselt
4
C 3

СТЪКЛОКЕРАМИЧНИ ТРЪБНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ – ОРИЕНТИРАНИ КЪМ БЪДЕЩЕТО. ЗДРАВИ. УСТОЙЧИВИ.

Steinzeug-Кеramо GmbH, която е филиал на Винербергер АГ понастоящем експлоатира три производствени обекта. Два от тях се намират в Германия - във Фрехен  и Бад Шмидеберг и един в Белгия - Хаселт. Предвид производствен капацитет, Steinzeug-Кеramo GmbH е най-големия производител в Европа на стъклокерамичните тръби и фасонни части за отвеждане на отпадъчни води. Във всичките производствени звена се произвеждат стъклокерамични тръби за страни по целия свят като се работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Като говорим за бизнеса със стъклокерамични тръби трябва да отбележим, че той е традиционен и дори исторически. Глината като строителен материал е познат от векове, дори повече от векове. Този факт понякога се използва, за да се определи образа на Steinzeug-Кеramo GmbH,  промишленост като "старa и прашнa". В действителност природният ресурс глина, като материал, не се е променил през последните векове, но технологията - как да се обработва, как да се оформи, как да се изсушава и изпича, както и каква система за съединяване да се приложи – това е претърпяло голямо развитие. В тази традиционна промишленост, Steinzeug-Кеramо GmbH,  е най-големия играч в Европа дори може да се каже, че е най-големия производител на стъклокерамични тръби в света, но тъй като Steinzeug-Кеramо GmbH е съсредоточена главно върху европейските пазари се счита за лидер в Европа.

Произвеждат се тръби с диаметри от 100 мм до 1200 мм за полагане в открит изкоп, както и за безизкопно полагане (микротунелиране), с дължина до 2,5 м, което е най-широката гама предлагана от всички производители на стъклокерамични тръби. Steinzeug-Кеramo GmbH, счита тръбите за полагане в открит изкоп за стандартни при отвеждане на общинските отпадъчни води. Както подсказва и самото им име, те са полагат  в открит изкоп. И обратното, тръбите за безизкопно полагне се монтират без открита траншея, с помощта на устройство за микротунелиране. По този начин има по-малко движение на почвите и е възможно да се премине под улици, железопътни линии, реки или къщи.

Преди всичко е важно да се каже, че Steinzeug-Кeramо GmbH,  не произвежда тръбите като стока за масово потребление, а предоставяме решения за приложението им. Това означава, че Steinzeug-Кеramo GmbH произвежда тръби, фасонни части и шахти, като и предлага всички свързани с тях аксесоари. Освен това Steinzeug-Кеramо GmbH  предоставя всички услуги за първоначална помощ и консултиране на ръководните кадри, оказване на съдействие на строителните фирми за това как да се полагат тръбите, обучения, семинари и след продажбено обслужване. Този подход за предлагане на решения е ключов момент, който Steinzeug-Кеramo GmbH  внася на пазара.

Контакти

+ 32 0 11 21 02 32
+ 32 0 11 21 09 44
info@steinzeug-keramo.com

Features