Факти и цифри

Данни за изложението - 2018 година

 • 140  изложители и представени компании от България, Турция, Румъния, Германия, Австрия, Полша, Италия, Великобритания, Испания, Чехия
 • 3973 посетители от България, Австрия, Германия, Гърция, Италия, Македония, Румъния, Сърбия, Турция, Холандия, Чехия общо за Вода София и MachTech&InnoTech

 

Профил на изложението - 2019 година

 • Вододобив
 • Тexнологии за пречистване и дистрибуция на води
 • Строителни дейности
 • Сглобяемо железобетонно строителство
 • Безизкопни технологии
 • Промишлено строителство
 • Оборудване, машини
 • Обследване на тръбопроводи
 • Свързващи системи
 • Защита на тръбопроводи и инсталации
 • Почистване на тръбопроводи
 • Канализация и пречистване на вода
 • Инспекция на тръби и инсталации
 • Модернизация и ремонт на тръбопроводи и инсталации
 • Сондиране
 • Използване на индустриални води
 • Канализация и пречистване на отпадни води
 • Контролиране замърсяването на повърхностни и подпочвени води
 • Хидрогеоложка рекултивация и възстановяване
 • Контролни съоръжения за риск и  управление на наводнения
 • Съоръжения и технологии за поддържане и почистване
  на плувни басейни и водоеми
 • ИТ услуги
 • Техника за измерване, регулиране и анализи
 • Технологии за добив, бутилиране и дистрибуция на питейна вода