Съпътстваща програма 2019

08:30 - 09:00    Регистрация

09:00 - 09:40    Официално откриване

  • Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) (Покана)
  • Нено Димов, министър на околната среда и водите (МОСВ) (Покана)
  • Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)
  • Анастасия Пападополу, Общински ВиК оператор на Лариса, Гърция
  • Иван Иванов, председател на БАВ

ПЪРВИ ПАНЕЛ: ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
Модератор: Иван Иванов, председател на БАВ

09:40 – 10:00    Текущо състояние на българския воден сектор: финансови предизвикателства и възможности
МРРБ (покана)

10:00 – 10:20    Енергийната ефективност на първо място – част от решението
Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР

10:20 – 10:40    Пайплайф България: Рейнио – система за управление на атмосферни води
Николай Куюмджиев, продуктов мениджър „Управление на атмосферни води“

10:40 – 11:00    Водно и енергийно спестяване – Устойчив енергиен модел на ВиК дружествата
Илко Йоцев, управител

11:00 – 11:20    Кафе пауза

ВТОРИ ПАНЕЛ: ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВиК УСЛУГИ

11:20 – 11:40    EurEau – Обзор на законодателните промени в Европа
Caroline Greene, комуникационен мениджър на EurEau (Европейска федерация на националните асоциации по ВиК услуги)

11:40 – 12:00    SGS – предпочитаният партньор в сферата на сертификацията и оценката на съответствието
Светослав Георгиев,  мениджър продажби, отдел Сертификация и Бизнес развитие

12:00 – 12:20    Amiantit Pipe Systems – тръбопроводни системи за устойчиво водно управление
Кристиян Владимиров, директор „Продажби за България“

12:20 – 12:40    БАВ и WATenERgy CYCLE – към по-устойчиво бъдеще
Александър Маринчев, управител на БУЛАКВА Стандарт

12:40 – 13:00    Методология и инструменти за интегрирано управление на активи – иновативен подход, базиран на облачна система
Dr. Petros Kolovopoulos

13:00 – 13:40    Обяд

ТЕХНИЧЕСКА СРЕЩА WATenERgy CYCLE
Модератор: Анастасия Пападополу, Общински ВиК оператор на Лариса, Гърция

13:40 – 14:00    Резултати от изпълнението на проект WATenERgy CYCLE до момента
Anastasia Papadopoulou, представител на Водещия партньор (Municipal Water and Sewerage Company of Larissa)

14:00 – 14:20    Водоснабдителни услуги в Гърция: ключови елементи при регулиране и управление
Stavroula Tsitsifli, представител на Проектен партньор 2 (Special Secretariat for Water, Ministry of Environment and Energy)

14:20 – 14:40    Презентация на общински ВиК оператор на Козани, Гърция
Представител на Проектен партньор 3

14:40 – 15:00    Презентация на Университет на Тесалия
                       
Представител на Проектен партньор 4

15:00 – 15:20    Презентация на общински ВиК оператор на Корче, Албания
                        Представител на Проектен партньор 5

15:20 – 15:40    Kафе пауза

15:40 – 16:00    Положението с водоснадяването в Кипър
Christos Iordanou, представител на Проектен партньор 6 (Water Board of Nicosia)

16:00 – 16:20    Проблеми и решения при водоснабдяването
Danche Josheska, представител на Проектен партньор 8 (Public Communal Enterprise Water supply and Sewerage-Prilep)

16:20 – 16:40    Технико-икономичекси критерии за избор на машини за обезводняване на утайки
                       
Румен Арсов, член на УС на БАВ

16:40 – 17:00    Модел на канализационен преливник със самопочистващ ефект
                        Станислав Дарачев, докторант към катедра „Хидравлика и хидрология“ в УАСГ

17:00 – 18:00    Коктейл

 

Официален партньор на БАВ е Интер Експо Център