Съпътстваща програма 2018

  27 март 2018 г.  

 

Зала Витоша, Конгресен Център

 

10-а международна конференция БУЛАКВА

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ВОДНИЯ СЕКТОР –

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ФИНАНСОВИ СТРАТЕГИИ

 

08:30 - 09:00 Регистрация

09:00 - 09:45 Официално откриване и приветствия

Николай Нанков – Министър на регионалното развитие и благоустройството (поканен)

Нено Димов – Министър на околната среда и водите (поканен)

Кароли Ковач – Председател на Унгарски воден клъстер, Бивш председател на EWA

Клара Рам – Председател на Комитет по икономика на EurEau

Иван Иванов – Председател на Българска асоциация по водите

 

ПЪРВИ ПАНЕЛ: TЕКУЩО ПОЛОЖЕНИЕ. ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ ОФИЦИАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Модератор: Иван Иванов – Председател на БАВ

09:45 - 10:05 Нуждите от инвестиции в контекста на постоянно променащите се околна среда и законодателство

Клара Рам – Председател на Група 3 на EurEau по икономически и правни въпроси

10:05 - 10:25 Промените в режима на концесиите на водите и ВиК системите по Закона за концесиите от 2017 г.

Владимир Стратиев – Член на УС на БАВ

10:25 - 10:45 Експлоатация на пречиствателни станции

Павлина Гавраилова – Съюз на ВиК операторите в България

10:45 - 11:05 ПСОВ Кубратово – стъпка към енергийно независима ВиК система

Станислав Станев – Регионален директор „Технически дейности и ефективност“ във Веолия за България, Директор „Експлоатация и поддръжка” в „Софийска вода” АД

11:05 - 11:30 Кафе пауза

 

ВТОРИ ПАНЕЛ: РАЗВИТИЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРАТА В СТРАНИТЕ ОТ ДУНАВСКИЯ РЕГИОН. НАТРУПАН ОПИТ И ТЕКУЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Модератор: Кароли Ковач – Председател на Унгарски воден клъстер, Бивш председател на EWA

11:30 - 11:50 Управление на отпадъчните води в Дунавския регион: Възможности и трудности при изпълнението на Директивата за градски отпадъчни води

Орлин Диков – Представител на Световна банка

11:50 - 12:10 Европейска стратегия за Дунавския регион

Зузана Коксис-Купер – Представител на EUSDR, отговаряща за  качеството на вода

12:10 - 12:30 Възможности за иновативно пречистване на отпадъчни води с възстановяване енергия и суровини в региона на Долен Дунав

Алберто Писточи – Представител на ЕК, Обединен изследователски център на ЕК

12:30 - 12:50 Как да се изготвят и изберат ефективни и финансово изгодни решения за отпадъчни води? Процедури по изпълнение на Европейските изисквания – изпълнени и доказани в Унгария

Кароли Ковач – Председател на Унгарски воден клъстер, Бивш председател на EWA

12:50 - 13:30 Дискусия

13:30 - 14:30 Обяд и посещение на изложението

ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ НА ЗАКОН
Модератор: Малина Крумова – Зам.-министър на МРРБ

14:30 - 17:00 Проект на закон за водоснабдяване и канализация

18:30              Коктейл

 

СЕМИНАР - ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА № 1

14:30  - 17:00 ч.

Оценка и подобряване на енергийната ефективност в промишлеността със средствата на информационните технологии и автоматиката

Теми:

  1. Ефективността в енергопреобразуващите инсталации и технологии.

               Лектор: проф. Тотьо Тотев, ТУ-София

  1. Интелигентни системи за управление на процеси при пречистване на отпадъчни води.

               Лектор: проф. Коста Бошнаков, ХТМУ – София

  1. Умни електромери и мрежи.

               Лектор:  инж.Панайот Даскалов, Грийн ембедед системс, София

 

  28 март 2018 г.  

Зала Витоша, Конгресен Център

 

10-а международна конференция БУЛАКВА

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ВОДНИЯ СЕКТОР –

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ФИНАНСОВИ СТРАТЕГИИ

 

ТРЕТИ ПАНЕЛ: КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРИОРИТЕТНИ И ОПТИМАЛНИ ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ

Модератор: Атанас Паскалев – член на УС на БАВ

09:00 - 09:20 Софийска вода – Методика за оценка на физическото състояние на активите

Веселин Димитров – Главен инженер „Експлоатация и поддръжка“ в „Софийска вода“ АД

09:20 - 09:25 Представяне на международното изложение Екомондо

Илария Месори, Italian Exhibition Group S.p.A.

09:25 - 09:40 „Хоризонт 2020“– Водна екоиновация в рамките на ECOMONDO: От кръгова икономика към дигитални решения и природосъобразни затворени цикли

Франческо Фатоне – Координатор на иновационните дейности по проекта SMART-Plant на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, Доцент в Политехническия университет на Марке, Италия

09:40 - 10:00 Пайплайф България – Сглобяеми ревизионни шахти от елементи от инжекционно лят полипропилен

Николай Куюмджиев – Продуктов мениджър „Управление на атмосферни води“,
Иван Бърдаров – Продуктов мениджър „Инфраструктура“

10:00 - 10:20 Интегрирано управление на водните ресурси в България – индикатор UN SDG 6.5.1

Милкана Мочурова Институт за икономически изследвания-БАН

10:20 - 10:40 Природни системи за пречистване на отпадъчни води от малки населени места

Галя Бърдарска – Глобално партньорство по водите – България

10:40 - 11:00 Дискусия

11:00 - 11:20 Кафе пауза

 

ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ: РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ

Модератор: Георги Владов – Член на УС на БАВ

11:20 – 11:40 VOMM Impianti e Processi – Термично изсушаване на утайките: една нова възможност за екологичния сектор в България

Джанандреа Павони – Мениджър продажби във VOMM Impianti e Processi

11:40 - 11:55 Регионални прединвестиционни проучвания – обособена позиция 1: „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ООД гр. Шумен. Идентфицирани предизвикателства и ключови проекти

11:55 - 12:10 Регионални прединвестиционни проучвания – обособена позиция 2: „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол. Идентфицирани предизвикателства и ключови проекти

12:10 - 12:30 Проток – ГИС система във ВиК сектора в Хърватия и Словения

Таня Бекчич – управител на Проток, Хърватия

12:30 - 12:45 Регионални прединвестиционни проучвания – обособена позиция 3: „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр.Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД гр. Русе. Идентфицирани предизвикателства и ключови проекти

12:45 - 13:00 Регионални прединвестиционни проучвания – обособена позиция 4: „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ООД, гр. Перник. Идентфицирани предизвикателства и ключови проекти

13:00 - 13:30 Дискусия и закриване на конференцията

 

 

СЕМИНАР - ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА № 1

12:30- 13:30

Презентация - Системите за пречистване на вода на Zepter –
Най-надеждният източник на чиста, здравословна вода във вашия дом

Лектор – Зорница Русева

 

14:00 – 15:00

Презентация на AMIANTIT PIPE SYSTEMS

Нови подобрения в материалите за тръби, използвани за водоснабдяване и канализация.

Лектор – Кристиан Владимиров

 

15:15- 16:15

Презентация на КАНГЕН вода

Променете водата, променете своя живот!

Лектор: Панайот Киров, дистрибутор на Канген вода за България