Вода София е предпочитаното от бизнеса специализирано изложение

Разнообразие от подобрени решения за третиране на водите в различните индустриални производства

Вода София 2018 е единственият форум в България, който събира успешно нови технологии за добив, пречистване, ползване и обработка на води.

Международното изложение Вода София, което се проведе от 27 до 29 март в Интер Експо Център, продължава да бъде притегателен център за редица компании от България, Австрия, Германия, Румъния, Турция, Словакия. Те представиха над 100 световни бранда и техните модерни продукти и технологии за управление на води. Компаниите предлагат широк спектър от иновации, услуги и експертиза за филтърни системи, технологии за пречистване, пречиствателни станции и системи за водоснабдяване и канализация. Сред редовните участници са Алмекс България, Водком България, Meгер България, EнвироХеми България и др. Директно или чрез своите представителства участват също и чуждестранни лидери като Steinzug Keramo, Kobold Messring, Tiroler Rohre, Amiantit Pipe Systems, DM Armaturen, Thermaflex Systems, Turan Makina, Trojan Technologies и др. Тенденция е все повече фирми от сектора да проявяват интерес за развитие на бизнеса си в България.

За някои от компаниите участието на изложението е имиджово, което доказва изключителното ниво, на което продължава да стои и през своето 12-то издание. „Макар да сме пловдивска фирма, предпочитаме да участваме тук, в Интер Експо Център, защото нивото  на организация и на специализирана публика е по-голямо“, коментираха от Хидро-Х България.

Представителят на Steinzug Keramo е на мнение, че изложението Вода София е необходимо за сектора, защото е единственото, което събира на едно място новите решения и технологии. Съчетаването на няколко различни сегмента, нови технологии и системи за пречистване в индустрията, в обществения сектор и за бита привлича различен тип аудитория. „Интересът към нови решения понякога спира заради буксуване на обществените проекти, отчита Георги Босташвили от Turan Makina, Турция. Компанията е отново тук след петгодишно прекъсване. Много е важно изложението да се провежда в такива моменти, когато има раздвижване и на обществените проекти в сектора на ВиК. Но проблемите в публичната сфера не спират бизнеса да предлага подобрени решения всяка година.

Сред посетителите тази година, най-много, близо 22% се занимават с търговия и дистрибуция в сектора. На следващо място са операторите на водоснабдителни системи с 13,7%, а 12,4% са проектантите, съобщиха организаторите от Интер Експо Център. Инвеститорите във водния сектор и консултантите също са били заинтересовани от технологични иновации, представени на Вода София.

Актуалната тема на конференцията Булаква тази година беше: „Инвестиционни предизвикателства пред водния сектор“.

Участниците обсъдиха иновативни решения и финансови стратегии в контекста на промените в режима на концесиите на водите и ВиК системите. В същото време беше обхваната темата за ефективна експлоатация на пречиствателните станции. Изключително интересни бяха примерите от ПСОВ Кубратово с концесионер „Софийска вода“ - стъпка към енергийно независима ВиК система. ВиК инфраструктурата в страните от Дунавския регион бе друга важна тема, която беше допълнена от въпроса за ефективното управление на отпадните води в дунавските страни. Европейската стратегия за Дунавския регион е друг акцент на форума. Участниците във форума научиха повече за проекта на Закон за водоснабдяване и канализация. Разнообразие от оптимални инвестиционни решения беше предложено на заинтересованите страни в обществения сектор. В ход са и регионалните прединвестиционни проучвания за състоянието на ВиК в Бургас, Пловдив, Варна и Стара Загора.

Нови подобрения в материалите за тръби, използвани за водоснабдяване и канализация, предложиха от Amiantit Pipe Systems, световен лидер в производството на тръби за ВиК и за индустрията. Бяха посочени предимствата на стъклопластовите тръби, които могат да издържат и 100 години, ако се положат коректно. Заключващите системи са също толкова сигурни, както и при тези от сферографитен чугун. Новият тип стъклопластови тръби  са устойчиви на аксеални натоварвания, на абразия и на миене под високо налягане (на Запад канализациите се почистват). Изключително са подходящи  също за минната индустрия и енергетиката. Голям напредък има в системите за микротунелиране, което у нас за съжаление се приема като скъп метод. Нови решения за рехабилитация на различните форми тръби също са ключова, но подценявана в България тема.

Различни технологии за спиране на течовете бяха сред новостите, които фирмите представиха на Вода София 2018.

Хранително-вкусовата промишленост и енергетиката, които отделят голямо количество силно замърсена вода могат успешно да намалят разходите, като въведат анаеробна технология за добив на газ, коментираха от ЕнвироХеми, България.

В богатата съпътстваща програма присъстваха още теми като „Оценка и подобряване на енергийната ефективност в промишлеността със средствата на информационните технологии и автоматиката“.

Освен за индустрията на Вода София имаше иновативни решения за пречистване на водата в дома на компании като Zepter, Aquaphor и Kangen.

Изключителното разнообразие от продукти за третиране на водите в почти всички индустрии, технологии с дълговечни материали, системи за филтриране и пречистване показаха колко е важна Вода София за подобряване работата на индустрията и за по-чиста среда в дома.

В ерата на дигитализацията, технологични решения в полза на индустрията показа и другото ключово изложение на Интер Експо Център - MachTech&InnoTech Expo, което за пореден път увеличи своята аудитория.

Другата година обаче двете изложения ще се разделят, защото ще покажат нова и по-богата идентичност. Вода София ви очаква в началото на март, а MachTech&InnoTech Expo в средата на април 2019 г.