ProGis софтуер за компаниите за комунални сектора

ProGis софтуерно решение за компаниите за комунални услуги е разработка на фирма Проток.

Приложението се основава на  MS SQL Server или Oracle база данни и OpenGIS стандарт. Компанията предлага Desktop и WEB GIS интерфейс с редица специфични модули, разработени специално за компаниите за комунални услуги, които управляват общинска инфраструктура. Цялостното решение е собствен софтуер на Проток, което означава, че не е необходимо да се закупуват допълнителни лицензи за други GIS/CAD продукти.

Софтуерът на компанията осигурява решения за водоснабдяване и системи за отпадъчни води, разпределение на природен газ, изхвърляне на отпадъци, обществено осветление, зелени площи, гробищни паркове, дистрибуция по телекомуникационни канали.

Приложението има повече от 30 модула, които са пригодени само за компаниите за комунални услуги, като модули за управление загубите на вода по IWA методология, модули за  свързване на GIS към SCADA система и GIS към бизнес ИТ система, модули за оптична инспекция на канализации, модули за мониторинг на инвестициите, модули за тестване на хидранти, модули за експорт на данни за софтуер за хидравлично моделиране.

Това е цялостно решение от един доставчик, базирано на GIS технология за цялата инфраструктура на една компания за комунални услуги. Компанията предлага също пълно обслужване по отношение на софтуерните модули, монтаж и поддръжка от разстояние, въвеждане на данни в GIS и образование на потребителите. Може да разчитате да бъдат направени промени, износ и внос на данни от един към друг софтуерен модул.

Проток осигурява също софтуерно решение за поддържане на постоянна връзка между GIS и други информационни системи, които не са домейн на компанията: бизнес информационна система, SCADA система, софтуер за хидравлично моделиране.

Заявката за собствен сървър позволява достъп на GIS данни за GIS работни места в ютилити компания, която използва друг софтуерен продукт като ESRI или Bentley.

Проток разполага с многоезичен интерфейс софтуер, съвместим с европейските стандарти. Компанията има над 20 години опит в развитието на GIS софтуер и собствени технически познания за прилагането му.

Всички нови софтуерни решения на Проток ще видите в зала 1, щанд B9.