Trojan с уникални UV системи за битови отпадъчни и питейни води

Тrojan Technologies проектира, произвежда и продава UV системи за битови отпадъчни и питейни води, както и за промишлени, търговски и жилищни пазари.

Компанията също така осигурява UV обработка за отстраняването на някои химикали от вода – с повече от 7000 общински съоръжения в над 80 страни, използващи технологията им. Trojan има най-голямата инсталирана база от UV системи в света. С уникална Salsnes филтрираща техника, компанията е в състояние да предложим компактна система за филтриране, която може (освен други приложения) да замени цялото конвенционално първично пречистване на отпадни води.

Всички продукти на компанията ще видите в зала 1, щанд B10.