Още иновативни продукти от ДМ Арматурен

Като представител на Hawle, Австрия, ДМ Арматурен ще представи още хидранти, спирателни кранове и въздушници.

Акцентът ще бъде върху автоматичен трипътен въздушник с ефективна, високопроизводителна вентилация, която предпазва тръбопровода от възникване на състояние на вакуум. Високата скорост при изпускане на въздуха предотвратява преждевременното затваряне. Това запазва оптимална вентилация при пълнене на тръбопроводи или резервоари.

Ултразвукови водомери на Kamstrup

Мениджър продажби на датския производител Kamstrup ще презентира предимствата на ултразвуковите водомери. Сред тях са изключителната точност в измерването, възможността за дистанционно отчитане, както и интелигентните аларми, които позволяват навременното откриване на проблеми в мрежата, като течове, механични повреди, обратни потоци и т.н. и по този начин се намаляват загубите на вода.

Интелигентни системи за радиочестотна идентификация

На изложението ДМ Арматурен ще представи и интелигентните системи за радиочестотна идентификация на подземни мрежи посредством маркери, локатори на маркери и софтуер на словашката фирма Komplex. Това е идеалното решение за трайно маркиране и откриване на стратегически точки от подземната комуникация.

Повече за всички иновативни продукти ще научите в зала 1, щанд C3b.