TROJAN TECHNOLOGIES

Germany Aschaffenburger Str. 72 D-63825 Schöllkrippen
4
C 5

Троjan проектира, произвежда и продава UV системи за битови отпадъчни и питейни води, както и за промишлени, търговски и жилищни пазари.
Компанията също така осигурява UV обработка за отстраняването на някои химикали от вода – с повече от 7000 общински съоръжения в над 80 страни, използващи технологията им. Trojan има най-голямата инсталирана база от UV системи в света. С нашата уникална Salsnes филтрираща техника ние сме в състояние да предложим компактна система за филтриране, която може (освен други приложения) да замени цялото конвенционално първично пречистване на отпадни води.

Контакти

+49(0) 6024 634 758 71
+49(0) 6024 634 758 8
www.trojanuv.com; salsnes-filter.com

Features