PRotOK LTD.

Croatia Ilocka 27, 10 000 ZAGREB

ПРОТОК ООД е компания, специализирана в проектирането и внедряването на ИТ системи за комунални фирми (главно за водоснабдителни и канализационни системи), базирани на ГИС технология. Нашите интердисциплинарни служители (инженери за гражданско строителство, геодезисти и ИТ инженери), наред с повече от двадесетгодишния опит на компанията, са гаранция, че нашето софтуерно решение е приспособено точно за компаниите за комунални услуги. Сред повече от 30 модула, специално пригодени за фирми за комунални услуги, има:
- Модул за управление на загубата на вода съгласно методологията на IWA
- Модул за свързване на GIS и SCADA система с GIS и бизнес IT система
- Модул за оптична инспекция на канализации (видеонаблюдение)
- Модул за наблюдение на инвестициите
- Изпитване на хидранти
- Модул за износ на данни за софтуер за хидравлично моделиран


Освен разработката на софтуер, ПРОТОК ООД, също така осигурява входяща информация, обучение на потребители, поддръжка и техническо осигуряване. Като фирма в областта на информационните технологии, PROTOK често подкрепя фирмите за дизайн, за да помогне за реализацията на техните проекти.
Най-значими са референциите от фирмите за комунални услуги в Загреб, Дубровник, Задар, Пула в Хърватия и Марибор, Ново место, Целье в Словения.

Контакти

+385 1 3041 772
+385 1 3041 774
info@protok.com
www.protok.com

Features