ENVIROCHEMIE BULGARIA

Bulgaria Sofia; 100, Evlogy Georgiev Blvd, fl. 4, app.7
4
C 5a

Основната дейност на фирма ЕнвироХеми е водоподготовката и третирането на индустриални отпадъчни води. На нашите клиенти предоставяме продукти и услуги, които представят най-модерните и иновативни решения в тази област. ЕнвироХеми има разработки и за рециркулация на индустриалните водни потоци, добива на ценни компоненти от отпадните води и в технологиите изискващи нулеви емисии. Благодарение на над 38 годишния си опит ЕнвироХеми може да предложи широка гама от съвременни решения, базирани на физико-химични, биологични и мембранни процеси, йонообмен и термична обработка, както и стерилизация/деконтаминация. Eкипът ни се състои от висококвалифицирани, добре обучени и силно мотивирани специалисти, които  консултират, проектират, изграждат и поддържат пречиствателните станции. Това помогна на фирмата да се открои с коректност, професионализъм и качество на световния пазар и в България. Нашата основна цел е да бъдем надеждни партньори в дългосрочен план на нашите индустриални партньори, благодарение на изпитаните ни технологии, новаторство и техническо ноу-хау.

Контакти

+ 359 2 846 30 65
+ 359 02 846 30 66
info@envirochemie-bg.com
http://www.envirochemie.bg

Features