BULGARIAN WATER ASSOCIATION

Bulgaria 1, Hristo Smirnenski Blvd., bldg. B , fl. 1, room 109 BG – 1046 Sofia
4
A 1

Българската асоциация по водите (БАВ) е най-голямата неправителствена организация във водния сектор на България, която работи най-вече в областта на водоснабдяването и канализацията, водните услуги и интегрираното управление на водите. БАВ представлява 131 корпоративни членове (34 ВиК дружества и 97 търговски фирми) и 336 индивидуални членове (специалисти от бранша, академични представители, изследователи). БАВ подпомага държавните органи в изготвянето на законови и подзаконови нормативни актове във водния сектор, разработва стратегии във водния сектор и подпомага установяването на бизнес контакти както между своите членове, така и с чуждестранни инвеститори. БАВ организира конференции, семинари, работни срещи, както и курсове за обучение на водни оператори. БАВ издава тримесечното списание БУЛАКВА. БАВ е член на Международната асоциация по водите (IWA), Европейската асоциация по водите (EWA) и Европейската федерация на националните асоциации по ВиК услуги (EUREAU).

Контакти

+ 359 2 963 26 69
bwa.sofia@gmail.com
http://www.BWA-bg.com

Features