NIKOL - N

Bulgaria 21, Archiepiskop Prohor Okhridski Str., ground floor zh.k. Lyulin BG - 1324 Sofia
4
D 3

Обработка на води:
Системи за свръхчисти води

 • - Филтрация, микрофилтрация и ултрафилтрация на флуиди
 • - Омекотяване, дейонизация
 • - Обратна осмоза
 • - UV стерилизация
 • - Течно хлориране
 • - Филтри активен въглен

Изграждане на обекти за:

 • - Енергетиката
 • - Електрониката
 • - Индустрията
 • - Производството
 • - Хранително-вкусовата промишленост
 • - Винопроизводството
 • - Безалкохолни и слабо алкохолни напитки
 • - Фармацевтиката
 • - Здравеопазването
 • - Козметиката
 • - Жилищното строителство
 • - Хотела,ресторанта,офиса, вилата и бита

Контакти

+ 359 2 827 41 77
+ 359 879 006 137
+ 359 2 827 40 89
office@www.nikol-n.com
http://www.nikol-n.com

Features