MEGGER BULGARIA EOOD

Bulgaria 1505 Sofia 35, Sitniakovo Blvd.
4
B 5; C 19

Нашата продуктова гама за изпитване и измерване включва:

Апаратура за изпитване на акумулатори

 • импеданс
 • изпитване на товар
 • Кабелни локатори и прибори за проследяване на трасета
 • Апаратура за изпитване на кабели и за локализиране на кабелни повреди
 • Изпитателна апаратура за прекъсвачи
 • анализ на прекъсвача
 • време и движение
 • динамично съпротивление
 • вибрация
 • Прибори за изпитване на инсталации
 • Изпитване на комуникация на данни
 • Прибори за изпитване на земно съпротивление
 • Прибори за локализиране на кабелни дефекти на кабелни комплекти
 • Прибори за изпитване на изолация
 • Прибори за изпитване на изолация за телекомуникации
 • Изпитателна апаратура за вериги и R CD
 • Омметри за ниски съпротивления
 • Изпитателни прибори за ниски съпротивления и проверка на непрекъснатост
 • Изпитателни прибори за двигатели и генератори
 • Мултифункционални прибори за изпитване на инсталации
 • Мултиметри и ампер клещи
 • Изпитателна апаратура за въздушни линии
 • Преносими изпитателни прибори
 • Изпитателна апаратура за качество на енергията
 • Изпитване на релейна защита
 • първична и вторична
 • еднофазна и трифазна
 • Софтуер за управление на активите в електрически компании
 • Софтуер за изпитване и поддръжка
 • Прибори за изпитване на телекомуникационни медни кабели
 • Изпитателна апаратура за трансформатори
 • Спектроскопия на честотно поле (F DS )
 • Тангенс делта /фактор на мощността и съдържание на влага
 • Анализ на честотен отговор и определяне на отпечатък
 • Високоволтов усилвател
 • Високоволтов мост
 • Изпитване на масло
 • Апаратура за мониторинг на водопроводни мрежи и локализиране на скрити течове

Контакти

+ 359 2 943 48 03
+ 359 2 946 19 83
megger.bg@megger.com
http://www.megger.com

Features