LABORATORY TECHNICS ENGINEERING

Bulgaria Mladost 1, bl. 28, entr. B BG – 1750 Sofia
4
C 8

Лабораторна Техника Инженеринг, марка на Медицинска Техника Инженринг ООД, е представител и оторизиран дилър на водещи европейски производители на общо и специализрано лабораторно оборудване:
 

  • Microsytems, Германия&Швейцария&Великобритания - Светлинни и стереомикроскопи, дигитални камери и специализиран софтуер;

Walter Uhl, Германия – оптични измервателни системи и микротвърдомери

  • - Optics, Германия- FT-IR, NIR, Raman, Terahertz спектрометри, монохроматори

Biochrom, Великобритания – Vis и UV/Vis спектрометри, колориметри, ELISА ридери, уошери и термостати

Velp Scientifica, Италия - Dumas азот/протеин анализатори, Kjeldahl системи за разлагане/дестилация, реактори за оксидативна стабилност на материалите, Soxhlet екстрактори, анализатори на сурови/хранителни влакнини, системи за анализ на химична /биохимична потребност от кислород (ХПК/БПК), охлаждащи термостати и инкубатори, флокулатори, системи за определяне на следи от тежки метали, турбидиметри, магнитни бъркалки и др.

Mettler Toledo, Швейцария – pH/Ion/DO/Cond метри, електроди, сензори, буфери, електролити и стандарти, портативни дензитометри и рефрактометри, ювелирни, златарски и каратоопределящи везни, автоматични пипети

Ohaus, Швейцария (подразделение на Mettler Toledo Group) - Електронни технически, прецизни и аналитични везни, влагомерни везни, пипети, лабораторни центрофуги

Evoqua, Германия – лабораторни системи за чиста и ултрачиста вода

  • - Германия- Термостати (инкубатори), СО2 инкубатори, сухи стерилизатори, сушилни, климатични камери, вакуумни сушилни, ултрафризери

Liebherr, Германия – Лабораторни и професионални хладилници и фризери

  • - Италия – вертикални и хоризонтални ламинарни боксове, микробиологични ламинарни боксове клас II, химически камини

Andreas Hettich, Германия- лабораторни центрофуги

  • Германия - Лабораторни автоклави и медиапрепаратори
  • Германия – фризери, водни бани, моно и бидестилатори, инкубатори-шейкъри, хибридизационни инкубатори, шейкъри и др.
  • Roth, Германия– всичко за лабораторията от един източник

Контакти

+ 359 2 971 20 61
+ 359 2 462 71 28
info@mte-bg.com
http://www.lte-bg.com

Features