Използвайте възможността да демонстрирате Вашите продукти и решения пред целева професионална публика!
Заявете Вашето участие до 20.12.2018 и получете отстъпка за ранна регистрация!

Заявяването на участие се извършва след попълване на Заявка-договор.